Legal

We stellen de inhoud van onze website(s) met grote zorgvuldigheid samen en houden de informatie die er op staat zoveel mogelijk up-to-date. De verstrekte informatie is echter niet bindend en vervangt geen gedetailleerd individueel advies. Octatube is ook niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de informatie op onze website(s) of dat deze altijd vrij toegankelijk is. Ook zijn we niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade voortvloeinde uit of verband houdend met het gebruik van (informatie op) onze website(s). Octatube is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waar wij naar verwijzen. Bij het verlaten van onze website en het bezoeken van websites van derden kunnen andere voorschriften van toepassing zijn, bijvoorbeeld rondom privacy en cookies.

Copyright
Alle op deze website gepubliceerde content is auteursrechtelijk beschermd. Daaronder vallen onder andere tekst, video, foto en ander beeldmateriaal. Het is niet toegestaan deze content te vermenigvuldigen, bewerken, vertalen, op te slaan, distribueren of te verwerken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming (en altijd onder voorwaarden en met bronvermelding en verwijzing). Fotokopieën en downloads van onze websites mogen alleen worden gemaakt voor privégebruik en niet-commercieel gebruik. Octatube behoudt zich het recht voor om de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

Deze juridische mededeling is ook van toepassing op onze social media kanalen: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en LinkedIn.

Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes, op al onze opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de “Metaalunievoorwaarden” van toepassing (download hier). Voor Octatube Europe B.V. zijn de “General Purchasing Terms and Conditions of Octatube Europe B.V.”  van toepassing (download hier). De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. Octatube wijst algemene of specifieke inkoopvoorwaarden van derden uitdrukkelijk van de hand. 

Handelsregister & Belastingadministratie
Octatube Holding B.V.
KvK: 27218425
BTW: NL004427038B01

Octatube Space Structures B.V.
KvK: 27222187
BTW: NL006899079B01

Octatube Engineering B.V.
KvK: 27222430
BTW: NL006898920B01

Octatube Nederland B.V.
KvK: 27295696
BTW: NL817453702B01

Octatube Services B.V.
KvK: 53151232
BTW: NL850769644B01

Octatube Qatar B.V.
KvK: 56129718
BTW: NL851984496B01

Octatube Europe B.V.
KvK: 61662739
BTW: NL854435396B01

Octatube Deutschland B.V.
KvK: 61662763
BTW: NL854435414B01