Onze Impact

Met trots een B Corp™ !
Al 35 jaar integreren we in ons werk het ontwerp, de engineering, de productie en de montage van complexe architectonische constructies. Onze focus ligt op hoogwaardige, gespecialiseerde en innovatieve bouwdelen. 
 
We hebben ons altijd gericht op bouwen met het oog op een lange levensduur. Of het nu gaat om een oud gebouw dat gerenoveerd wordt en zo nieuw leven ingeblazen krijgt of een compleet nieuw gebouw. We proberen zoveel mogelijk te prefabriceren, onze tijd op de bouw te beperken en het materiaalgebruik te minimaliseren zonder afbreuk te doen aan kwaliteit. 
 
Door de oprichting van Octatube Services bieden wij gespecialiseerde kennis op het gebied van reparatie en onderhoud - waardoor een gebouw de juiste nazorg krijgt en de levensduur wordt verlengd. 
 
Toch zijn er op het gebied van duurzaamheid nog veel hordes te lopen. We streven ernaar om te blijven leren en beter te doen, voor onze mensen en onze planeet. 
 
Begin 2020 vroegen we ons af: wat is onze impact als bedrijf? Kunnen we het meetbaar maken? We besloten ons aan te melden voor certificering door de internationale organisatie B Corporation, met de steun van de B Corp track van de Entrepeneurs' Organization. 
 
Over B Corp
B Corp is een certificering die kijkt naar de impact van een bedrijf op al zijn stakeholders: werknemers, leveranciers, klanten, de maatschappij en het milieu. Om hieraan te voldoen, streven bedrijven vrijwillig de hoogste geverifieerde normen na op het gebied van milieu- en sociale prestaties, transparantie en verantwoording. 
 
We hebben de B-Impact Assessment afgerond om gecertificeerd te kunnen worden. Dit was een uitgebreid onderdeel waarbij we werden uitgedaagd om onze interne processen en ons beleid onder de loep te nemen. Aan het einde van de B-Impact Assessment kwamen we uit op een score van 99,1 op 200, waarbij het industriegemiddelde 50 punten bedraagt. Je kunt onze score hier bekijken. 
 
Enkele voorbeelden
Statuten
De afgelopen maanden heeft de Assessment ons uitgedaagd om diverse veranderingen door te voeren. We hebben onze statuten aangepast en daarmee ons bedrijfs-DNA: we willen met onze bedrijfsvoering en activiteiten een significante, positieve impact hebben op de maatschappij en het milieu. 
 
Personeelshandboek
We hebben ons Personeelshandboek herzien. Dit document bevat niet alleen basale gedragsrichtlijnen of HR-processen, maar drukt ook onze interne waarden uit als het gaat om het welzijn en het geluk van onze teams. Het is leidend in onze werkomgeving. Omdat we midden in een overgang naar een horizontale organisatie met behulp van Holacracy zitten, dient dit personeelshandboek een tweeledig doel: het is een mooi document om op terug te vallen in het proces. 
 
Leveranciers
Ons inkoopteam heeft een gedragscode opgesteld die we met onze leveranciers hebben gedeeld. Voortaan worden leveranciers niet alleen beoordeeld op de kwaliteit en de prijs van hun producten, maar ook op de stappen die zij zetten in de richting van een duurzamere leefomgeving. 
 
Waarom B Corp?
We hebben besloten om ons aan te melden als B Corp omdat dit een onafhankelijke certificering is. Daarnaast waarderen we de integrale aanpak van B Corp: je wordt uitgedaagd om je praktijk op alle vlakken te herzien – van je leveranciers tot je medewerkers tot het milieu. De B Corp certificering is geen lijstje afvinken, maar een actieve stimulans om telkens het verschil te blijven maken als het gaat om deze onderwerpen. Daarom is het verkrijgen van deze certificering geen eindstation: eigenlijk is het nog maar het begin. 
 
Daarnaast sluiten we ons aan bij een gemeenschap van B Corporations – waardoor we actief deel uit maken van een impactvolle beweging. We kunnen leren van anderen en kennis delen, waardoor we samen onze positieve impact kunnen vergroten.
 
Wat is de volgende stap?
Ons doel is om deze B Corp certificering te gebruiken als een richtlijn voor impactvol ondernemerschap en sociale innovatie. We zullen een intern team vormen om hierop toe te zien. Momenteel kijken we ook naar de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Het is onze intentie om een pad uit te stippelen en prioriteiten aan te brengen om ons te helpen aan deze SDG’s te voldoen. 
 
We zijn enthousiast over deze eerste stap naar een duurzamere toekomst.