Bezoek RijnbouttWoensdag 25 april was het technisch ontwerp- en junior ontwerpteam van Rijnboutt op bezoek bij Octatube. Het bezoek, in het kader van het Rijnboutt Academie Opleiding Systeem, richtte zich op het ontwikkelen van het technische inzicht van het team van Rijnboutt.

Rijnboutt en Octatube hebben een gelijke visie op wat het betekent om samen te werken.  De hoofdpijlers zijn afspraken nakomen en open communicatie. We hebben al meerdere malen succesvol samen gewerkt zoals bij de projecten Rokin 49 in Amsterdam en de Passage in Tilburg. De nauwe samenwerking tussen het ontwerpteam van Rijnboutt en de technische engineers van Octatube, maakte het mogelijk voor bijvoorbeeld de Passage een zeer slanke, vloeiende overkapping te realiseren.

Om de relatie en het inzicht in elkaars denkwereld verder te ontwikkelen hebben Jordy van der Veen en Niek Koning van Rijnboutt en Iris Rombouts en Koos Fritzsche van Octatube presentaties verzorgd. Hierbij is elkaars visie op de samenwerking uitgelegd en de daarbij behorende belangen en voordelen zijn benadrukt. Het enthosuiasme was merkbaar tijdens de open en nieuwsgierige discussies gedurende de presentaties en de hierop volgende rondleiding door de werkplaats van Octatube met de mock-ups.

De gezellige ochtend heeft nogmaals de voordelen en het belang van een goede samenwerking tussen ontwerper en technische realisator benadrukt. Wij kijken enthousiast uit naar de volgende uitdaging en de fijne samenwerking met Rijnboutt!

Contact

Deel deze pagina