Renovatie
Renovatie
Renovatie

Renovatie

Voor architectonische toepassingen in monumenten biedt het extreme contrast tussen de visuele doorzichtigheid van glasconstructies en massief metselwerk een grote spanning in het ontwerp.

In de restauratie en renovatie opgaven komt het veel voor dat er glazen liften, trappenhuizen en glasdaken worden ontworpen om monumentale gebouwen uit te breiden en te laten voldoen aan de eisen van vandaag. De situatie van renovatie projecten is meestal complex. Er is vaak weinig ruimte om te werken, er moet aangesloten worden op verschillende bouwdelen die in de loop van de tijd scheef zijn gezakt. Bij deze projecten is flexibiliteit en een onderzoekende houding van alle bouwende partijen van groot belang. De sleutel tot een succesvol project ligt niet alleen bij het kiezen van een passend systeem, maar vooral ook bij het zorgvuldig ontwerpen en detailleren van een veelvoud aan uitzonderingen en aansluitingen.

Het liefst zouden de glasconstructies omkeerbaar (verwijderbaar zonder sporen achter te laten) moeten zijn. Dat heeft soms effect op het gekozen schema. De Glazen Zaal in de Beurs van Berlage en de Glazen Zaal in het Prinsenhof van Delft zijn zo ontworpen. De detaillering van de glasconstructies kan duidelijk de handtekening van de architect dragen. Finesse en soepelheid, of juist scherpte en robuustheid leiden tot andere profileringen van de ondersteunende lichtgewicht spanten. Brutale ingrepen zoals van Jelle de Jong in het Fries Natuurhistorisch Museum in Leeuwarden die 4 hoge conisch gevormde stalen masten een onderspannen glazen tafeldak lieten dragen, kregen toch de goedkeuring van de lokale monumentenzorg. Omdat er zorgvuldig en gescheiden met de bestaande monumenten werd omgegaan, ondanks de heftige masten die 8 meter in het silhouet boven het profiel van de gebouwen uitsteken.
Een zeer exceptionele detaillering is terug te vinden bij het Victoria & Albert Museum in Londen. De glazen vinnen lijken door 19e-eeuwse ornamenten te ‘snijden’. De ondersteuning van deze vinnen is verborgen achter het metselwerk.