Ontwerp & engineering
Ontwerp & engineering
Ontwerp & engineering
Ontwerp & engineering
Ontwerp & engineering

Ontwerp & engineering

De kern van de bedrijfsfilosofie van Octatube bestaat uit het ontwikkelen van nieuwe producten, synergie tussen verschillende ontwerpdisciplines en de integratie van ontwerpen, engineeren, produceren en monteren.

Ontwikkelen
Het ontwikkelen van nieuwe componenten, producten en systemen is Octatube eigen. Vanaf het allereerste begin zijn nieuwe componenten en producten ontworpen en toegepast; Dromen en realiseren: inventiviteit en innovatie, dat zijn de drijfveren. Gedurende het hele proces van ontwikkelen zijn alle afdelingen binnen Octatube hierbij betrokken. Het ontwerp gaat een weg van de ontwerpers naar de constructeurs en weer terug; naar de productie voor het maken van een proefmodel en weer terug. Zo vaak als nodig tot het product voldoet. Tijdens dit proces worden ook altijd testen uitgevoerd.

Synergie
De zeer hechte samenwerking en frequente discussies tussen de verschillende disciplines resulteren in nieuwe ontwerp concepten, snelle beslissingen en innovatieve uitgangspunten. Het multidisciplinair ontwerpen is een veelbelovende voorwaarde gebleken om grensverleggend te werken en tot nieuwe ontwerpen van componenten, producten en systemen te komen.

Integratie
Het samenbundelen van ontwerpen, engineeren, produceren en monteren in  het zogenoemde ‘Design & Build’ concept, levert één verantwoordelijke, aanspreekbare partij. Dit werpt zeker bij onderdelen die zeer specialistisch, nieuw of experimenteel zijn, haar vruchten af voor de klant.
In de technische architectuur is de engineering de kern van het spel. Alle problemen die voorkomen tijdens de productie en het bouwen moeten worden opgelost. Voor de diverse ontwerpers in het bedrijf betekent de aanwezigheid van de productiefaciliteiten een voortdurende lijfelijke confrontatie met het basismateriaal, de vele mogelijke verwerkingstechnieken en de resulterende producten. De productie levert inspiratie op!
Hiernaast worden ervaringen opgedaan tijdens produceren en monteren, uitgewisseld met de ontwerpers. Deze worden meegenomen naar volgende ontwerpen. Het daadwerkelijk bouwen inspireert ook voortdurend innovaties. De denkers en de doeners overleggen vaak.

Octatube heeft ook een Services afdeling. Zie voor meer informatie dezelink.

Factsheet Contact

Deel deze pagina

Do you have innovative ideas, dreams or designs that are seemingly impossible? We are eager to solve your architectural challenges!Contact usso we can be of assistance.

Ontwerp & engineering
Ontwerp & engineering
Ontwerp & engineering
Ontwerp & engineering
Ontwerp & engineering

Ontwerp & engineering

De kern van de bedrijfsfilosofie van Octatube bestaat uit het ontwikkelen van nieuwe producten, synergie tussen verschillende ontwerpdisciplines en de integratie van ontwerpen, engineeren, produceren en monteren.

Ontwikkelen
Het ontwikkelen van nieuwe componenten, producten en systemen is Octatube eigen. Vanaf het allereerste begin zijn nieuwe componenten en producten ontworpen en toegepast; Dromen en realiseren: inventiviteit en innovatie, dat zijn de drijfveren. Gedurende het hele proces van ontwikkelen zijn alle afdelingen binnen Octatube hierbij betrokken. Het ontwerp gaat een weg van de ontwerpers naar de constructeurs en weer terug; naar de productie voor het maken van een proefmodel en weer terug. Zo vaak als nodig tot het product voldoet. Tijdens dit proces worden ook altijd testen uitgevoerd.

Synergie
De zeer hechte samenwerking en frequente discussies tussen de verschillende disciplines resulteren in nieuwe ontwerp concepten, snelle beslissingen en innovatieve uitgangspunten. Het multidisciplinair ontwerpen is een veelbelovende voorwaarde gebleken om grensverleggend te werken en tot nieuwe ontwerpen van componenten, producten en systemen te komen.

Integratie
Het samenbundelen van ontwerpen, engineeren, produceren en monteren in  het zogenoemde ‘Design & Build’ concept, levert één verantwoordelijke, aanspreekbare partij. Dit werpt zeker bij onderdelen die zeer specialistisch, nieuw of experimenteel zijn, haar vruchten af voor de klant.
In de technische architectuur is de engineering de kern van het spel. Alle problemen die voorkomen tijdens de productie en het bouwen moeten worden opgelost. Voor de diverse ontwerpers in het bedrijf betekent de aanwezigheid van de productiefaciliteiten een voortdurende lijfelijke confrontatie met het basismateriaal, de vele mogelijke verwerkingstechnieken en de resulterende producten. De productie levert inspiratie op!
Hiernaast worden ervaringen opgedaan tijdens produceren en monteren, uitgewisseld met de ontwerpers. Deze worden meegenomen naar volgende ontwerpen. Het daadwerkelijk bouwen inspireert ook voortdurend innovaties. De denkers en de doeners overleggen vaak.

Octatube heeft ook een Services afdeling. Zie voor meer informatie dezelink.

Factsheet Contact

Deel deze pagina