Samen werken in zelfsturende teams.

Met heel veel eigen verantwoordelijkheid.
 

Geen afdelingen, maar cirkels. Geen functies, maar rollen. Bij Octatube doen we het anders.

Er is geen management die alles beslist of moet goedkeuren of een directie die van boven af organisatieveranderingen doorvoert. We bieden iedere Octaan de ruimte en het vertrouwen om eigen initiatief te tonen en zelf beslissingen te nemen, passend bij zijn of haar verantwoordelijkheden. We geloven namelijk dat iedere Octaan hiertoe in staat is.

Teameffort.
Uitdagende architectuur realiseren is een teameffort. We werken in teams waarin Octanen samen bepalen, besluiten en organiseren. Ieder team heeft een specifiek doel, bijvoorbeeld het realiseren van een bepaald project, maar ook het verbeteren van de impact van Octatube of het ontwikkelen en waarborgen van specifieke kennis binnen Octatube. Ieder team bestaat uit meerdere rollen met specifieke verantwoordelijkheden die nodig zijn voor het halen van dit doel. Octanen geven invulling aan deze rollen op basis van hun expertise, talent en/of interesses. Het gaat binnen Octatube dus om jou: wat jij kunt en wilt en hoe jij optimaal kunt bijdraagt aan je team en dus aan Octatube.

Zelf beslissingen nemen.
Met je team bepaal je hoe jullie je doel gaan halen en welke afspraken daar bij horen. Vervolgens bepaal je zelf hoe jij je rol uitvoert en neem je de beslissingen die daarbij passen. En heb je een goed idee? Dan hoef je niet eerst langs allerlei managementlagen. Overleg met je team en ga het gewoon doen. Hoe je het ook doet, we zijn altijd open en eerlijk, helpen en versterken elkaar en geven feedback om van elkaar te leren en dus beter te worden.

Flexibiliteit.
Werken in cirkels en met rollen geeft veel flexibiliteit en veel mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling. Je zit namelijk niet vast in een functie of op een afdeling: je kunt rollen (en dus verantwoordelijkheden) pakken waar je goed in bent, waar je enthousiast van wordt of die je uitdagen jezelf te ontwikkelen. Wat je doet binnen Octatube hoeft nooit saai te worden!