Bedrijfsprofiel


Octatube is een combinatie tussen een technisch ontwerpbureau en een productiebedrijf en functioneert daarbij als een zeer gespecialiseerde (onder)aannemer. De organisatie is in deze samenstelling uniek in Nederland. Projecten worden van ontwerp tot realisatie in eigen beheer uitgevoerd.

Octatube is gevestigd in Delft. Algemeen directeur is prof. dr. ir. Mick Eekhout met ir. Nils Eekhout als technisch - directeur. Het bedrijf telt ruim 90 man personeel verdeeld over verschillende afdelingen. Tussen die afdelingen bestaat in de projecttrajecten een sterke wisselwerking. Deze samenwerking is de sleutel om tot innovatieve en betrouwbare resultaten te komen. Deze afdelingen zijn:

  • Design & engineering,
  • Productie & uitbesteding,
  • Montage & supervisie.

Design & Engineering

Deze afdeling is op te delen in 4 hoofdfuncties: ontwerpen, begroten, berekenen en werkvoorbereiden. Door de sterke samenwerking tussen de vier verschillende sub-afdelingen ontstaat de mogelijkheid om ook experimentele ontwerpen op een betrouwbare wijze te realiseren.De kern van Octatube wordt gevormd door de ontwerpers en ingenieurs met uiteenlopende achtergronden zoals onder andere: bouwkunde, civiele techniek, werktuigbouwkunde en industrieel ontwerpen.  Deze unieke mix staat garant voor het doen van inventies, het durven innoveren,  het engineeren en het vormgeven van materialen, details, elementen en componenten, van idee tot realisatie.

Productie & Uitbesteding

Produceren is de hoofdtaak van deze afdeling. De eigen productie in de fabriek aan de Rotterdamseweg bestaat uit stalen en aluminium elementen en componenten, waarbij het zagen, boren, draaien en lassen de belangrijkste bewerkingen zijn. Daarnaast is er de zorg voor producties die worden uitbesteed en in de fabriek van Octatube worden geassembleerd (metaal/glas).

De fabriek is ook de uitgelezen plek voor ‘prototyping’: het maken van tests, kleine en grote prototypen, mockups, en het mechanisch beproeven van constructieve producten in eigen beheer, al dan niet met assistentie van bijvoorbeeld TNO Bouw. De afdeling Design & Engineering is nauw betrokken bij dergelijke projecten. De fabriek wordt ook wel door architecten, “een ideale, uit de hand gelopen, modelwerkplaats” genoemd.

Montage & Supervisie

Deze afdeling draagt er zorg voor dat vanuit de fabriek de producten naar de bouwplaats worden getransporteerd, waarna de assemblage en de montage volgen. In Nederland wordt het merendeel door eigen personeel uitgevoerd. In het buitenland worden de montage werkzaamheden vaak verricht met lokaal personeel van de dochteronderneming of door de lokale onderaannemers, onder supervisie van Octatube.